Följande räknas som hushållsarbete och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad man bor i eller har som fritidsbostad eller som ens föräldrar bor i:

 • städning, klädvård och matlagning
 • gräs- och häckklippning
 • snöskottning
 • barnpassning
 • omsorg och tillsyn i samband med promenader och besök på bank, vårdcentral eller liknande
 • barnpassning i samband med hämtning och lämning vid förskola.

Man får inte skattereduktion för:

 • arbete som man har fått försäkringsersättning för
 • arbete som man har fått stöd för från stat, kommun eller landsting ( t.ex. kommunal hemtjänst )
 • arbete som man själv eller en närstående utför
 • underhåll och reparation av t.ex. hushålls maskiner och tv-apparater
 • privatundervisning.

Läs mer om skattereduktionen i skatteverkets informationsblad här 
Läs mer om Husarbete på skatteverkets hemsida