Trygghet

En ansvarsförsäkring är en försäkring som 100 % Hemkomfort har tecknat och som täcker eventuella skador som denne råkar vålla dig eller någon annan under uppdraget.
= 100% hemkomfort har en ansvarförsäkring tecknad hos Vardia

100% Hemkomfort svarar för person- och egendomsskador och alla medarbetare är olycksfallsförsäkrade.

  • All vår personal har skrivit under ett sekretessavtal och har i och med det tystnadsplikt
  • Arbetskläder med 100% Komforthem logotyp
  • ID-bricka med foto
  • Arbetsledare som har daglig kontakt med samtliga medarbetare
  • Nyckelhantering sker enligt Svenska Stöldskyddsföreningens rekommendationer