Miljöpolicy

Miljö och arbetsmiljö är en av ledstjärnorna för oss på 100 % Hemkomfort.

Vi och våra kunder tänker miljövänligt, vilket ställer krav på produkter och leverantörer, detta förbättrar våra möjligheter att arbeta på ett sätt som ger minsta möjliga miljöpåverkan och att vi kan tillsammans se fram emot en renare framtid.

Vi följer väl arbetade miljöplaner för att förebygga föroreningar samt uppfylla lagkrav.

I 100 % Hemkomfort verksamhet miljösäkras arbetet och processer genom mätningar, uppföljningar och miljörutiner. Instruktioner finns för hantering av kemikalier och avfall. Miljöarbetet berör alla och leds av företagsledningen.