Kvalitet

Innan första utförande, görs ett hembesök där vi tar upp vad som är kvalitet för just dig som kund så att vi kan uppfylla dina förväntningar. Sedan kontrolleras utförandet regelbundet av en arbetsledare, detta säkerställer att 100 % Hemkomfort levererar kvalitet utefter förväntan och önskemål.

För att bli ledande i branschen med hushållsnära tjänster behövs ett system för uppföljning av kvaliteten, det är en del av 100 % Hemkomforts viktigaste punkter.
Vi arbetar ständigt med att förbättra och ta fram nya tjänster för våra kunder och medarbetare.

För dig som kund är det viktigt att det är samma husvärd som kommer till er för att ni ska känna er trygga och för att vi vet att det blir bäst resultat då.